Rješenja za ugodan život

HNŽ - bakterije u hrani i vodi

19.09.2016 Nobel novosti

Prošle godine na mikrobiološkoj analizi bilo je ukupno 1295 uzoraka hrane uzete s područja HNŽ-a.  

Od ukupnog broja uzoraka, 26 njih ili (2%) nije odgovaralo pravilniku o uvjetima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu, navodi se u dokumentu o zdravstvenom stanju stanovništva u HNŽ-u.

Ne održavanjem potrebne higijene rezultat je pronalasku raznih mikroorganizama u određenom broju uzoraka hrane.

Najčešće izolirani mikroorganizam iz analiziranih uzoraka bio Staphylococcus aereus. Riječ je o mikroorganizmu koji može izazvati veliki broj različitih infekcija i intoksikacija, počevši od manjih infekcija kože, do teških bolesti, poput sepse, upale pluća, apscesa, sindroma toksičnog šoka itd. Ovaj mikroorganizam pronađen je prilikom analize kontrole održavanja higijene u ugostiteljskim objektima.

Najveći broj bakteriološki neispravnih uzoraka hrane pronađen je u Mostaru, nakon čega slijedi Jablanica. 

Prisutnost izoliranih mikroorganizama u ispitivanim namirnicama posljedica je kontaminacije u procesu obrade hrane uslijed nepoštivanja sanitarno-higijenskih načela u tom procesu (nepovoljni sanitarno-tehnički uvjeti za pripremu hrane ili neodgovornost rukovodstva i osoblja objekta u kojem se priprema hrana). Koliformni mikroorganizmi Escerihia coli, enterokoki te drugi patogeni mikroorganizmi nađeni u hrani potvrđuju naprijed navedeno. Nalaz stafilokoka u hrani je odraz smanjene sanitarno-higijenske odgovornosti osoba koje pripremaju hranu ”, stoji u dokumentu o zdravstvenom stanju stanovništva.

Mikrobiološku neispravnost pokazao je i dio uzoraka vode s područja HNŽ-a.

Na području Mostara je, od uzoraka uzetih tijekom prošle godine, 9,2% mikrobiološki neispravnih nalaza iz središnje, a čak 79,6% iz lokalne vodoopskrbe.

Razlozi relativno velikog broja neispravnih nalaza vode iz središnje vodoopskrbe odnose se prvenstveno na povećan broj uzoraka sirove vode iz vodovodnih sustava (koji nisu isporučivani potrošačima). Također, jedan od potencijalnih razloga povećanog broja mikrobiološki neispravnih nalaza su propusti tijekom dezinfekcije vode”, stoji u spomenutom dokumentu.

Nadalje se navodi kako je tijekom 2015. urađena mikrobiološka analiza 28 uzoraka vode iz osnovnih škola s područja HNŽ-a.

Dva uzorka su bila neispravna. Izolirane su Klebsiella oxytoca, Enterobacter species i Pseudomonas aeroginosa. Na mikrobiološku ispravnost analizirana je i voda iz dječjih vrtića. Svi uzorci vode zadovoljili su norme ispravnosti”, navodi se u spomenutom dokumentu.