Kako do čiste vode?

Od A do Ž: različite metode filtriranja vode

Najbolje metode čišćenja vode
27.04.2017 Svijet filtera

Niste sigurni u kvalitetu vode koja teče vašim slavinama? To nije čudno, posebno obzirom na organske zagađivače, teške metale i kamenac u vodi te na niz drugih kemijskih spojeva koji se lako mogu potkrasti u vodi za koju očekujemo da je čista.

Što uraditi? Jedina metoda za koju znate je prokuhavanje jer tako vodu iz bunara još uvijek čiste svi rođaci, ili nam pak na lokalnoj radio postaji jave da vodu prije konzumiranja prokuhamo.  Ipak od prokuhavanja smo puno napredovali.

U  ovom blogu upoznat ćemo vas s nekim mogućim postupcima pročišćavanja i njihovim prednostima i manama:

  • prokuhavanje vode
  • destilacija vode
  • deionizacija vode
  • filtracija vode aktivnim ugljenom 
  • UV zračenje 

Prokuhavanje vode

Prokuhavanje vode najstarija je tehnika sterilizacija vode koja postoji. Ljudi još dan danas najčešće prokuhavaju vodu kako bi ona bila sigurna za piće. Ako ste vi jedan od tih nadamo se da vodu ostavljate da vrije barem 5 minuta. Naime, toliko voda treba vrijati kako bi se uništile bakterije i mikroorganizmi koji u vodi žive, a mogu biti itekako opasni. 

Ipak, prokuhavanjem vode ne uklanjate klor, a  istovremeno se povećava koncentracija teških metala u vodi. Uz to, za prokuhavanje vode potrebno je mnogo energije.

Tehnika je odlična ako se nalazite u prirodi i nemate nikakve druge pribore osim lončića i vatre. 

Prokuhavanje vode

Prednosti Nedostaci
Uklanja bakterije, viruse i mikroorganizme Ne uklanja klor
Uvijek dostupna tehnologija

Povećava se količina teških metala u vodi

  Troši puno energije

Destilacija vode

Prije nego što počnemo pisati o destilaciji i što je ona moramo samo reći jedno pravilo: Destilirana voda dobra je za vašu peglu, ali nikako nije dobra za vaše tijelo. 

Destilacija vode je proces u kojem se voda zagrijava, pretvara u vodenu paru te nakon toga hladi (kondenzira) i ponovno se vraća u svoje tekuće agregatno stanje. 

Destilacija je proces kojim se iz vode uklanjaju otopljeni minerali, a i proces kojim se iz vode ne uklanjaju sve kemikalije. Destilirana voda izuzetno je mekana. Ona je bljutava i nije za piće, a koristi se za u farmaciji, medicini, kemiji i industriji.

Destilacija vode
Prednosti destilacije Nedostaci destilacije
  Pojedine kemikalije mogu se prenijeti u kondenzat
Destilacijom se iz vode eliminiraju otopljeni minerali Čista destilirana voda vrlo je agresivna i nepogodna za primjenu  
  Velika količina energije za proces
  Velika količina energije za proces

Ionski omekšivači vode

Ionski omekšivači vode danas se u industriji koriste kao zamjena za skupu destiliranu vodu. 

No, oni su toliko cjenovno pristupačni da se koriste i u ugostiteljstvu za blistavo posuđe bez mrlja od kamenca, u hotelima za pranje veša jer štede deterdžent, u bolnicama kako bi aparati u doticaju s vodom dulje trajali kao i u domaćinstvu. 

Kako oni omekšavaju vodu? 

Deionizacija je zapravo proces uklanjanja otopljenih soli ionskim izmjenjivačima. Voda ulazi u uređaj te se uz pomoć kemijskog postupka jako kiselih ionskih masa soli kalcija i magnezija na njih vežu te se oslobađa natrij.

Omekšivači vode koji djeluju na principu deionizacije najčešće se koriste u kombinaciji s uređajima s reverznom osmozom. 

Ionski omekšivači vode

Prednosti

Nedostaci

Odmah otklanja soli kalcija i magnezija

Za potpuno čistu vodu potreban je uređaj na bazi reverzne osmoze
Jeftina verzija omekšavanja vode Ne uklanja sve bakterije, čestice i pirogene tvari


Za čistu vodu potreban je uređaj na bazi reverzne osmoze.


Među Nobelovim sistemima za omekšavanje baš na principu ionizacije nude se tri uređaja:
Singl, Duplex i Kabinet. 

Singl i Kabinet su uređaji namijenjeni omekšavanju vode u kućanstvu dok je Duplex zapravo dupli uređaj Singl i potreban na mjestima gdje je omekšana voda potrebna 24 sata dnevno.

Singl uređaj za omekšavanje vode


Ionski omekšivači vode

Filtracija vode aktivnim ugljenom

Aktivni ugljen koristi se za pročišćavanje organizma kao lijek kod trovanja hranom, ali i za pročišćavanje zraka i vode. 

Aktivni ugljen je porozni materijal i ima sposobnost adsorpcije. To znači da na sebe, na svojoj granici veže molekule plina ili otopljene tvari iz otopina. 

Filtracija vode aktivnim ugljenom

Prednosti filtracije ugljenom Nedostaci filtracije ugljenom
Ugalj se obično koristi u kombinacji s drugim metodama pročišćavanja i popravlja ukus, miris,  te odstranjuje i toksične materije iz vode: pesticide, klor − organska jedinjenja, metale... U vodi su mogući ostaci tragova ugljika
Dugotrajnost Adsorpcija se nikada ne koristi kao osnovni proces, već samo kao dopuna

Voda koja prolazi kroz aktivni ugljen očišćena je od:

  • vodikovog sulfida i metana koji može nastati u vodi ili pijesku
  • klora iz vodovodne vode
  • od organskih zagađivača u vodi nastalih biološkim sredsvima
  • od toksičnih materija u vodi poput pesticida i herbicida.

Filtracija vode kroz ugljen kao samo takva nije dostupna u Nobelovoj ponudi no ugljen je jedan od slojeva kroz koji voda prolazi u uređajima s reverznom osmozom. 

Filtracija vode reverznom osmozom 

Filtracija reverznom osmozom je najekonomičnija metoda uklanjanja neželjenih tvari iz vode. Reverznom osmozom uklanjaju se zamućenja, klor, kamenac, ali i 95 do 98 posto teških metala kao i bakterije.

U biti, sva ona stolna voda koju kupujete u bocama (voda koja nije izvorska) pročišćena je upravo principom reverzne osmoze. 

U prirodnom okolišu ovaj proces događa se kada se dvije tekućine različite koncentracije razdvoje polupropusnom membranom. Osmotski tlak gura vodu kroz membranu, voda razrijedi koncentriraniju otopinu, a krajnji rezultat je uravnotežena voda.

U samim uređajima na principu reverzne osmoze koristi se nekoliko predfiltera i filtera. Voda ulazi u prvi predfilter s polipropilenskom membranom koji odstranjuje mehaničke nečistoće poput pijeska i blata veće od 5 mikrona.

Drugi predfilter sastoji se od aktivnog ugljena koji uklanja klor i klor-fenol, a treći predfilter koji se kao i prvi sastoji od polipropilenske membrane uklanja nečistoće veće od 1 mikrona. 

Pod utjecajem tlaka, procesom obrnute osmoze, glavni filter čisti vodu od spojeva soli teških metala, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od  0,0005  mikrona.

Iz glavnog filtera očišćena voda, dotokom reguliranim tlačnom sklopkom, ulazi u tlačni rezervoar, a iz njega voda ide u krajnji ugljično-polipropilenski filter, koji poboljšava ukus vode za piće, prije izravnog konzumiranja. Odstranjena nečistoća u formi tzv. prljave vode istječe iz filtera posebnim odvodom u kanalizaciju.

Sistem reverzne osmoze je najekonomičnija i najučinkovitija metoda pročišćavanja pitke vode iz slavine. Također, tretman reverznom osmozom je i osiguranje čiste vode od radioaktivnih elemenata kao što su plutonij ili strontijum.

Filtracija reverznom osmozom

Prednosti Nedostaci
Efikasno uklanja sve tipove zagađenja Nepoznato
Minimalno održavanje  

U ponudi Nobela postoji nekoliko  uređaja za pročišćavanje vode na principu reverzne osmoze. RO 5 je osnovni model, no na mjestima gdje je pritisak vode slab koristi se uređaj RO 5 s pumpom dok se za vlastita vodocrpilišta koristi RO 5 s UV lampom.

Ro 5 filter za vodu 

 

Svi filteri za pročišćavanje vode

Čišćenje vode UV zračenjem

UV zračenje počelo se široko primjenjivati kao tretman vode kojim se uništavaju sve bakterije i virusi
Uv zrake razaraju nukleotide mikroorganizama, odnosno remete njihov DNA (RNA kod virusa) onemogućavajući im da obavljaju ćelijske procese. 

Pročišćavanje vode UV lampom

Prednosti Nedostaci
Uništavanje opasnih mikroorganizama
Ne uklanja ione, čestice i koloide (npr. otopina deterdženta i vode)
 
Nema štetnih kemijskih spojeva Smanjuje otpornost
Laka instalacija  

Ne utječe na miris i okus vode

 


Posebne UV sustavi namijenjeni su za dezinfekciju u privatnim i javnim vodovodima, industriji, bolnicama, hotelima, ali i za obradu vode za bazene. 

 U Nobelu možete naći  također i UV lampe. 

UV lampa za dezinfekciju
UV lampa za dezinfekciju