Financijska usporedba za osnovni sistem za domaćinstvo RO 5

Cijena vode po litru: 

Korištenje aparata uz redovan servis je najoptimalnija varijanta za korisnika. Jedan servisni interval traje šest mjeseci, ili 180 dana. Kada se fiksni trošak servisa podijeli sa brojem dana, dobije se iznos od 0,64 KM.

116,00 KM : 180 dana = 0,64 KM

To je dnevni trošak održavanja aparata, pri čemu korisnik ima na raspolaganju skoro neograničenu količinu vode za svoje potrebe u svakom trenutku.

Kod kupovine vode, realna je pretpostavka da litra kvalitetne vode košta cca. 0,75 – 1,00 KM. Ukoliko je više članova obitelji i realna potrošnja litra/osobi, dnevni trošak raste po principu:

Broj članova x litra vode = ukupni dnevni trošak

4 člana x 1 litar = 4,00 KM

U ljetnim mjesecima kada raste potrošnja računica izgleda:

 4 člana x 2 litra = 8,00 KM

Kod korištenja aparata dešava se suprotno, i s porastom potrošnje cijena po litru pada:

0,64  KM: 4 = 0,16 KM/ litru

0,64 : 8 = 0,08 KM/litru

Tek kroz korištenje vode iz RO 5 aparata ostvaruje se izuzetno visoka ušteda. Pri minimalnoj dnevnoj potrošnji od 1 litra/ članu, na godišnjoj razini penje se i do 1.000,00 -1.250,00 KM