Kako izmjeriti potrošnju vode na tušu ili slavini pomoću kuhinjske mjerne posude i pritom saznati koliko možete uštedjeti?

(potrebna oprema: kuhinjska posuda za mjerenje i kalkulator)

Postupak: 

Uzmite kuhinjsku posudu za mjerenje i pustite vodu da teče u nju 6 sekundi.
Ako Vam npr. nakon 6 sekundi na skali pokaže 1,1 litar u minuti, dobiveno pomnožite sa 10, to znači da Vam je potrošnja 11 litara u minuti. To Vam je isto kao da pustite vodu 60 sekundi u veliku posudu, samo što u manjoj posudi umnožite rezultat sa 10.

Ako Vam je skala na posudi slučajno iskazana u mililitrima, onda uradite isti postupak, samo što rezultat podjelite sa 100.

Opisani postupak možete vidjeti u slijedećem videu:

PRIMJER: 

Nakon mjerenja od 6 sek. voda na skali posude dosegne nivo od 1,25 litara. Taj broj množite sa 10 (deset) i dobijete rezultat 12,5 (1,25 x 10 = 12,5).

Vaša stvarna potrošnja iznosi 12,5 litara u minuti.

KAKO? Ako pustite vodu 60 sekundi u veliku posudu, istočiti ćete stvarnih 12,5 litara. Obzirom da iz praktičnih razloga mjerite u manjoj posudi, dobiveni rezultat množite s 10.

Dalje, rezultat množite s brojem minuta koliko se slavina ili tuš dnevno koristi, pa s brojem apartmana ili soba koje imate, zatim s brojem osoba koji u njima borave, te s brojem dana koliko su sobe zauzete.

Primjer: 12,5 lit. x 4 min. dnevno x 6 apartmana x 2 osobe x 90 dana = 54.000 lit. vode ili 54m3 . To je cca. 0,6m3svaki dan, koje pomnožite s cijenom vode i imate rezultat potrošnje koji je minimalni i realan za ovaj primjer.

Trošak drastično raste: ako je veći protok vode, ako gosti koriste tuš i slavinu duže od minimalnih 4 min., ako je veći broj soba, ako je veća popunjenost soba i ako je skuplja cijena vode.

Pri tome nigdje niste računali energiju. Kao i Vi, gosti se rijetko tuširaju hladnom vodom. Topla voda kroz potrošnju energije košta 2-4 puta skuplje od hladne. Bez obzira koji rezultat dobijete, ako nas pozovete potrošnju vode na Vašem računu možete smanjiti za minimum 50-70%. Proporcionalno trošku vode smanjiti će se i cijena energenta, a povrat investicije, po našem 30-godišnjem iskustvu je skoro u pravilu unutar jedne godine ili sezone.

Ako nas ne pozovete, nastavljate plaćati po gornjem obračunu, i bespotrebno rasipati novac.

Kako izmjeriti potrošnju vode na tušu ili slavini pomoću PREVAL mjerne vrećice i pritom saznati koliko možete uštedjeti?

(potrebna oprema: PREVAL mjerna vrećica)

Postupak: 

U Preval vrećicu za mjerenje pustite vodu iz tuša ili slavine da teče 10 sekundi. Zatim mjernu vrećicu uhvatite za vrhove te očitejte sa skale dobiveni rezultat. Rezultat je stvarna potrošnja vode u jednoj minuti.

Opisani postupak možete vidjeti u slijedećem videu:

 

PRIMJER: Nakon mjerenja od 10sek. voda na skali posude dosegne nivo od 1,25 litara. Taj broj množite sa 10 (deset) i dobijete rezultat 12,5 (1,25 x 10 = 12,5).

Vaša stvarna potrošnja iznosi 12,5 litara u minuti.

KAKO? Ako pustite vodu 60 sekundi u veliku vrećicu ili posudu, istočiti ćete stvarnih 12,5 litara. Obzirom da iz praktičnih razloga mjerite u manjoj vrećici, dobiveni rezultat množite s 10.

Dalje, rezultat množite s brojem minuta koliko se slavina ili tuš dnevno koristi, pa s brojem apartmana ili soba koje imate, zatim s brojem osoba koji u njima borave, te s brojem dana koliko su sobe zauzete.

PRIMJER:

12,5 lit. x 4 min. dnevno x 6 apartmana x 2 osobe x 90 dana = 54.000 lit. vode ili 54m3 . To je cca. 2m3 svaki dan, koje pomnožite s cijenom vode i imate rezultat potrošnje koji je minimalni i realan za ovaj primjer.

Trošak drastično raste: ako je veći protok vode, ako gosti koriste tuš i slavinu duže od minimalnih 4 min., ako je veći broj soba, ako je veća popunjenost soba i ako je skuplja cijena vode.

Pri tome nigdje niste računali energiju. Kao i Vi, gosti se rijetko tuširaju hladnom vodom. Topla voda kroz potrošnju energije košta 2-4 puta skuplje od hladne. Bez obzira koji rezultat dobijete, ako nas pozovete potrošnju vode na Vašem računu možete smanjiti za minimum 50-70%. Proporcionalno trošku vode smanjiti će se i cijena energenta, a povrat investicije, po našem 30-godišnjem iskustvu je skoro u pravilu unutar jedne godine ili sezone.

Ako nas ne pozovete, nastavljate plaćati po gornjem obračunu, i bespotrebno rasipati novac.