Kako izmjeriti potrošnju vode?

Kako izmjeriti potrošnju vode na tušu ili slavini i pritom saznati koliko možete uštedjeti?

(potrebna oprema: kuhinjska posuda za mjerenje i kalkulator)

Postupak: 

U Preval vrećicu za mjerenje pustite vodu iz tuša ili slavine da teče 10 sekundi. Broj na vrećici do kojega je došla voda pomnožite s 10. Rezultat je stvarna potrošnja vode u jednoj minuti.

 

PRIMJER: Nakon mjerenja od 10sek. voda na skali posude dosegne nivo od 1,25 litara. Taj broj množite sa 10 (deset) i dobijete rezultat 12,5 (1,25 x 10 = 12,5).

Vaša stvarna potrošnja iznosi 12,5 litara u minuti.

KAKO? Ako pustite vodu 60 sekundi u veliku vrećicu ili posudu, istočiti ćete stvarnih 12,5 litara. Obzirom da iz praktičnih razloga mjerite u manjoj vrećici, dobiveni rezultat množite s 10.

Dalje, rezultat množite s brojem minuta koliko se slavina ili tuš dnevno koristi, pa s brojem apartmana ili soba koje imate, zatim s brojem osoba koji u njima borave, te s brojem dana koliko su sobe zauzete.

PRIMJER:

12,5 lit. x 4 min. dnevno x 6 apartmana x 2 osobe x 90 dana = 54.000 lit. vode ili 54m3 . To je cca. 2m3 svaki dan, koje pomnožite s cijenom vode i imate rezultat potrošnje koji je minimalni i realan za ovaj primjer.

Trošak drastično raste: ako je veći protok vode, ako gosti koriste tuš i slavinu duže od minimalnih 4 min., ako je veći broj soba, ako je veća popunjenost soba i ako je skuplja cijena vode.

Pri tome nigdje niste računali energiju. Kao i Vi, gosti se rijetko tuširaju hladnom vodom. Topla voda kroz potrošnju energije košta 2-4 puta skuplje od hladne. Bez obzira koji rezultat dobijete, ako nas pozovete potrošnju vode na Vašem računu možete smanjiti za minimum 50-70%. Proporcionalno trošku vode smanjiti će se i cijena energenta, a povrat investicije, po našem 30-godišnjem iskustvu je skoro u pravilu unutar jedne godine ili sezone.

Ako nas ne pozovete, nastavljate plaćati po gornjem obračunu, i bespotrebno rasipati novac.