Voda koja dolazi iz bunara ili nekih drugih izvora u sebi sadrži različitu količinu bakterija, virusa itd. U takvim slučajevima potrebno ju je obraditi sa različitim hemijskim proizvodima  koristeći dozirne pumpe koje doziraju hemikalije u potrebnim količinama.

Koju pumpu odabrati zavisi od potrebnog protoka.

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajuće dozirne pumpe.

Nema proizvoda