Šifra: 11270

Cijena proizvoda dostupna na upit

Filtracija kroz pijesak je mehanički proces koji omogućava uklanjanje otopljenih čvrstih tvari ( čak i malih dimenzija) iz vode i na taj način uklanja zamućenje vode.

Za vrijeme procesa, dok se čestice hvataju na medij za filtraciju, kako  se filtracija povećava, tada uhvaćene čvrste tvari rade na isti način kao i medij za filtraciju.

To također povećava otpor medija prema protoku vode, tako da se povećava pad tlaka između ulaza i izlaza.

Maksimalni dozvoljeni pad tlaka je 1 bar (100 kPa), nakon kojeg  je potrebno izvršiti  povratno ispiranje.

Svrha povratnog ispiranja je re-izgradnja efikasnosti medija za filtriranje, uklanjanje uhvaćenih čvrstih tvari, to se događa obrnutim protokom vode kroz medij.

Za normalan rad filtera potreban  je minimalni pritisak od 2 bara, a max 6 bari.

Koji filter odabrati ovisi od zamućenosti vode i od potrebnog protoka.

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg  pješčanog filtera.

Povećaj fotografiju

Trebate pomoć ili imate pitanja?

+387 36 320 556

info@nobel.ba