Šifra: 111111

Cijena proizvoda dostupna na upit

Uklanjanjse arsena iz vode se zasniva na oksidaciji arsena. Sam proces uklanjanja arsena iz pitke vode se vrši uz pomoć filtera čija je ispuna od granulovanog željezo hidroksida (GFH).

Uklanjanje arsena se zasniva na apsorbciji As3+ i As5+ na GFH. GFH održava dobru poroznost čak i nakon dugog radnog perioda.

Koji filter odabrati zavisi od koncentracije arsena u vodi i potrošnje vode.

Povećaj fotografiju

Trebate pomoć ili imate pitanja?

+387 36 320 556

info@nobel.ba