Šifra: 10238

Cijena proizvoda dostupna na upit

Voda s povećanom koncentracijom željeza i mangana ima negativan utjecaj na organoleptička svojstva vode (okus, miris...) pa je u toku obrade i pripreme vode potrebno ukloniti jone željeza (deferizacija) i jone mangana (postupkom demanganizacije).

 

Za uklanjanje željeza i mangana iz vode, koji u većim količinama mogu negativno uticati na mnoge tehnološke procese, koriste se deferizing filteri. Deferizatori su punjeni specijalnom katalitičkom ispunom – Pyrolusite masom. Ova masa katalitički oksidiše rastvoreno željezo i mangan u nerastvornu formu njihovih hidroksida i jednostavno ih otfiltrira na sebe.

Veličina uređaja zavisi od koncentracije ovih metala u vodi, kao i od potrošnje vode (potrebnog kapaciteta).

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg uređaja za uklanjanje željeza i mangana iz vode..

Povećaj fotografiju

Trebate pomoć ili imate pitanja?

+387 36 320 556

info@nobel.ba