Šifra: 10601

Cijena proizvoda dostupna na upit

Singl je standardni uređaj za omekšavanje vode koji kemijskim postupkom izdvaja iz vode soli kalcija i magnezija pomoću jako kisele ionske mase (smole), gdje se te soli vežu, a oslobađa se natrij. Uređaj koji svojim načinom rada predstavlja nepremostivu prepreku za vodeni kamenac.

Sastoji se od boce (spremnika) u kojoj se nalazi ionoizmenjivačka masa - smola, glave ili upravljačkog ventila koji se nalazi na vrhu boce, i posude (spremnika) za tabletiranu sol koja služi za regeneraciju mase. 

Singl modeli se svrstavaju u klasu najpouzdanijih uređaja za omekšavanje vode. Automatski se podešavaju u skladu sa zahtjevom koji zavisi od tvrdoće vode na lokaciji, zahtijevanog protoka, odabira adekvatnog ciklusnog kapaciteta, same namijene omekšane vode, pozicije za ugradnju itd..

Singl modeli se mogu koristiti za najrazličitije namijene, bilo da je u pitanju kućno omekšavanje vode ili industrijska kemijska priprema vode. 

Postavljaju se na glavnu dovodnu cijev, i imaju potpuno automatski način rada. Singl modeli kao i Duplex se mogu primijeniti kako u kućanstvu tako i u industriji, jer imaju protoke i do 40m3 /h. 

Način rada:

1. Vremenska opcija  omekšivača

Omekšivači u vremenskoj opciji su potpuno automatski, s vremensko podešavajućim kontrolorom na kome se podešavaju dani u tjednu kojima će se vršiti regeneracija. Ove varijante se koriste na mjestima gdje je potrošnja vode uglavnom kontinuirana i gdje se relativno točno može odrediti moment regeneracije uređaja. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvijek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije.

2. Volumenska opcija omekšivača

Omekšivači u volumenskoj varijanti su također potpuno automatski i njima upravlja automatski ventil s mikroprocesorskom kontrolorom.  Na displeju kontrolora se tijekom rada uređaja naizmjenično očitavaju podaci o dnevnom vremenu kao i o količini vode koja se još može omekšati do regeneracije. Upravljačka automatika je snabdjevena impulsnim mjeračem protoka koji precizno mjeri potrošenu količinu omekšane vode na osnovu koje se određuje moment regeneracije. Regeneracija se može programirati na jedan od četiri moguća načina. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvijek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Također je moguće programirati izvanrednu regeneraciju npr. svakih 15 dana.

Uvjeti rada

  • Max radni tlak: 6 bara
  • Min radni tlak: 2 bara
  • Max radna temperatura: 50°C
  • Max koncentracija Fe: 0,1 ppm
  • Max koncentracija slobodnog Cl: 0,5 ppm
Vodič za izbor modela

Broj

potrošača

Potrošnja vode

litara/dan

Tvrdoća vode u °f i u ppm

15-25°f

152-250 ppm

26-35°f

260-350 ppm

36-45°f

360-450 ppm

46-55°f

460-550 ppm

56-65°f

560-650 ppm

2 500 Singl 10 Singl 10 Singl 10 Singl 15 Singl 15
3 - 5 750 - 1250 Singl 15 Singl 30 Singl 30 Singl 30 Singl 50
6 - 10 1500 - 2500 Singl 30 Singl 50 Singl 50 Singl 70 Singl 70
11 - 15 2750 - 3750 Singl 50 Singl 70 Singl 70 Singl 100 Singl 120
16 - 20 4000 - 5000 Singl 50 Singl 70 Singl 100    
21 - 25 4250 - 6250 Singl 70 Singl 100 Singl 120    

Prilikom odabira adekvatnog modela za omekšavanje vode na Vašoj lokaciji u obzir treba uzeti tvrdoću vode, dnevnu/mjesečnu potrošnju vode, namijenu omekšane vode i kapacitet koji vam odgovara.

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg omekšivača za vodu.

mehanicki filter za vodu

Senior Plus

Obavezni nivo filtriranja vode za kućnu instalaciju

Senior Plus je mehanički filter, točnije kućište koje se može koristiti za različite namjene, od mehaničke predfiltracije za omekšivač vode, do kemijskog predtretmana za laboratorijsku uporabu. 

mehanički filter za vodu

Hydra

Samoperivi filter za mehaničke nečistoće

Hydra je samoperivi mehanički filter s inovativnim rješenjima u procesu samoispiranja. Novi dizajn sustava ispiranjaomogućuje najefikasnije uklanjanje taloga iz filtera. Može se koristiti za različite namjene.

Povećaj fotografiju
Voda kakvu smo imali prije ugradnje sistema za filtriranje nije nam mogla poslužiti niti za oprati auto, sad je stanje puno bolje, možemo normalno oprati ruke, suđe, auta. Od jako mutne vode dobili smo čistu vodu da nakon sušenja auta nema tragova kao prije. Svakodnevno pratimo rad sistema i zadovoljni smo njegovim učinkom.
Guma M d.o.o.
Šef poslovnice Tuzla
Zadovoljni korisnici naših usluga

Trebate pomoć ili imate pitanja?

+387 36 320 556

info@nobel.ba