Mnoga domaćinstva imaju vlastiti izvor vode (bunar ili bušotinu) koji mogu koristiti za sve potrebe u neograničenim količinama. Međutim, bunari se često nalaze u blizini stambenih zgrada, poljoprivrednih zemljišta, septičkih jama, industrijskih objekata ili sličnih izvora onečišćenja te često sadrže opasne količine mikroorganizama, nitrita i nitrata, pesticida, teških metala i drugih nečistoća. Takvu vodu je potrebno tretirati kako bi se vrijednosti za pomenute parametre dovele do dozvoljenih vrijednosti za pitku vodu.

Najčešća onečišćenja u bunarskoj vodi koja su karakteristična za naše područje su sljedeća:

  • bakteriološki neispravna voda
  • povišen sadržaj mangana u vodi
  • povišen sadržaj željeza u vodi
  • povišen sadržaj amonijaka u vodi
  • neugodan miris vode
  • tvrdoća vode (kamenac)
  • povišen sadržaj nitrita, nitrata i pesticida u vodi
  • povišen sadržaj ukupno rastvorenih materija u vodi (TDS)
  • mutnoća iznad dozvoljene

Ako analiza pokaže da su prisutna neka od navedenih ili druga onečišćenja, pristupa se izradi ponude za tretman vode koji će uključivati dva ili više uređaja.

 

Nema proizvoda