Mnoga domaćinstva imaju vlastiti izvor vode (bunar ili bušotinu) koji mogu koristiti za sve potrebe u neograničenim količinama. Međutim, bunari se često nalaze u blizini stambenih zgrada, poljoprivrednih zemljišta, septičkih jama, industrijskih objekata ili sličnih izvora onečišćenja te često sadrže opasne količine mikroorganizama, nitrita i nitrata, pesticida, teških metala i drugih nečistoća. Takvu vodu je potrebno tretirati kako bi se vrijednosti za pomenute parametre dovele do dozvoljenih vrijednosti za pitku vodu.

Najčešća onečišćenja u bunarskoj vodi koja su karakteristična za naše područje su sljedeća:

  • bakteriološki neispravna voda
  • povišen sadržaj mangana u vodi
  • povišen sadržaj željeza u vodi
  • povišen sadržaj amonijaka u vodi
  • neugodan miris vode
  • tvrdoća vode (kamenac)
  • povišen sadržaj nitrita, nitrata i pesticida u vodi
  • povišen sadržaj ukupno rastvorenih materija u vodi (TDS)
  • mutnoća iznad dozvoljene

Ako analiza pokaže da su prisutna neka od navedenih ili druga onečišćenja, pristupa se izradi ponude za tretman vode koji će uključivati dva ili više uređaja.