Prije nego što kiša padne na zemlju ona prolazi kroz zrak te tada može primiti tvari koje su prisutne u njemu ili tvari koje se nalaze u našoj blizini. O kojim je tvarima zapravo riječ?

Ovisno o tome gdje živite (u urbanoj, industrijskoj ili izoliranoj sredini), zrak može sadržavati kisele plinove. Kiseli plinovi su plinovi koji dolaze iz različitih tvornica, elektrana s različitim energentima, iz kućanstava koja koriste različite tvari za ogrjev. Prisustvo ovih plinova u zraku može dovesti do onoga što nazivamo kisele kiše. 

Voda na svom putu do zemlje apsorbira kisele plinove (azotove okside, sumporove okside). Ovi plinovi miješanjem sa vodom i kisikom u zraku stvaraju kisele kiše.

Kišnica koju skupljate s krovova kuće u sebi sadrži bakterije. Bakterije su prisutne u toj vodi jer ptice i druge životinje u oluke kuće izlučuju svoj izmet. 

Postavlja se pitanje možete li piti kišnicu? Da. Možete, ukoliko je tretirate na adekvatan način.

Da bi ovakva voda bila sigurna za korištenje na ulazu vode u vaše domaćinstvo potrebno je ugraditi jedan mehanički filter, a nakon toga potrebno je ugraditi odgovarajuću UV lampu koja će uz pomoć UV svjetla dezinficirati vodu.

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara te u odabiru odgovarajućeg uređaja uz koji će vaša voda biti savršeno čista i zdrava.