Šifra: 10600

Cijena proizvoda dostupna na upit

Kabinet je vrsta omekšivača za kućne potrebe omekšavanja vode, kao i za potrebe manjih komercijalnih ili industrijskih sistema koji zahtijevaju da voda bude omekšana.

Uređaj je veoma kompaktan, jer je sam omekšivač smješten u posudu koja istovremeno služi i kao rezervoar tabletirane soli za regeneraciju, čime je znatno smanjen prostor koji zauzima. 

Rad i regeneracija omekšivača su potpuno automatizirani pod kontrolom automatskog upravljačkog ventila.

Regeneracija se može programirati vremenski, ili volumenski nakon omekšavanja određene količine vode. Izbor načina regeneracije vrši se nakon upoznavanja okolnosti u kojima će omekšivač raditi. 

Održavanje je svedeno na minimum, na kontrolu količine tabletirane soli uz povremeno dopunjavanje.

Kabinet kućni odnosno komercijalni uređaji za pročišćavanje vode od kamenca koncipirani su tako da su im funkcije identične kao i kod Singl modela, s akcentom na uštedu prostora.

Jedina "mana" je što su posude za tabletiranu sol (spremnik) manjeg kapaciteta pa korisnik treba češće da dopunjava tabletiranu sol.

Način rada:

1. Vremenska opcija  omekšivača

Omekšivači u vremenskoj opciji su potpuno automatski, s vremensko podešavajućim kontrolorom na kome se podešavaju dani u tjednu kojima će se vršiti regeneracija. Ove varijante se koriste na mjestima gdje je potrošnja vode uglavnom kontinuirana i gdje se relativno točno može odrediti moment regeneracije uređaja. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvijek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije.

2. Volumenska opcija omekšivača

Omekšivači u volumenskoj varijanti su također potpuno automatski i njima upravlja automatski ventil s mikroprocesorskom kontrolorom.  Na displeju kontrolora se tijekom rada uređaja naizmjenično očitavaju podaci o dnevnom vremenu kao i o količini vode koja se još može omekšati do regeneracije. Upravljačka automatika je snabdjevena impulsnim mjeračem protoka koji precizno mjeri potrošenu količinu omekšane vode na osnovu koje se određuje moment regeneracije. Regeneracija se može programirati na jedan od četiri moguća načina. Pored potpuno automatskog rada, regeneracija uređaja se uvijek može pokrenuti pritiskom tastera za start regeneracije. Također je moguće programirati izvanrednu regeneraciju npr. svakih 15 dana.

 

Prilikom odabira adekvatnog modela za omekšavanje vode na Vašoj lokaciji u obzir treba uzeti tvrdoću vode, dnevnu/mjesečnu potrošnju vode, namijenu omekšane vode i kapacitet koji vam odgovara.

Pozivom na kontakt telefone naši stručnjaci će vam pomoći u određivanju parametara i odabiru odgovarajućeg omekšivača za vodu.

mehanicki filter za vodu

Senior Plus

Obavezni nivo filtriranja vode za kućnu instalaciju

Senior Plus je mehanički filter, točnije kućište koje se može koristiti za različite namjene, od mehaničke predfiltracije za omekšivač vode, do kemijskog predtretmana za laboratorijsku uporabu. 

Mehaničko filtriranje vode

Big Blue s manometrom

Mehaničko filtriranje vode velikog protoka

Big Blue je mehanički filter koji se postavlja na glavnu dovodnu cijev u objekt, ili kao predfilter za RO, omekšivače i UV lampe. Sprječava ulazak mehaničkih nečistoća u objekt/sistem, ovisno o propusnosti uloška. 

Povećaj fotografiju
U preduzeću (KontoProm d.o.o.) kojim rukovodim kupio sam uređaj za omekšavanje vode i uređaj za reverznu osmozu za potrebe u pogonu za proizvodnju kolača i torti. Vaše osoblje me redovno obavještava o periodičnoj zamjeni filtera. Posebno sam zahvalan što mislite o nama i našim potrebama. Takođe vam zahvaljujem što ste imali razumijevanja prema nama u periodu kada smo bili poplavljeni. Rado sam vas preporučio kod velikog broja mojih prijatelja i saradnika.
Milan Kojić
Korisnik od 2001 godine
Zadovoljni korisnici naših usluga

Trebate pomoć ili imate pitanja?

+387 36 320 556

info@nobel.ba