Dezinfekcija vode podrazumijeva uklanjanje ili uništavanje patogenih i fakultativnopatogenih mikroorganizama. U tijeku dezinfekcije odnosno sterilizacije vode kod mikroorganizama nastaju grubi poremećaji koloidne ravnoteže (zbog djelovanja fizičkih, fizičko-kemijskih i kemijskih agenasa), i poremećaji ravnoteže njihovog fermentnog sistema.

Naročito su izražene ireverzibilne fizičko-kemijske promjene fermenata disanja i drugih fermenata metabolizma mikroorganizama, što dovodi do inaktiviranja i odumiranja ćelija.